Posted on

Õiguskantsler: ATH-ravimite kättesaadavuse määrus pole põhiseaduspärane

Karl Hammerberg, Eesti ATH Liidu juhatuse esimees, tegi õiguskantslerile pika ja põhjaliku pöördumise varasemalt sel aastal, kus selgitas ATH ravimite kättesaadavuse ebaõiglast ja keerukat olukorda täiskasvanute jaoks ning on aidanud hoida arengutel kätt pulsil. Aitäh Sulle, Karl!

Õiguskantsler Ülle Madise toob oma pöördumises sotsiaalministrile välja, et ATH-ravimite kättesaadavust reguleeriv määrus pole põhiseaduspärane ning palub viia see põhiseadusega kooskõlla vältimaks ebavõrdset kohtlemist.

Loe rohkem…