ATH-st

Mis on ATH?

ATH tähistab eesti keeles aktiivsus-ja tähelepanuhäiret, inglise keeles on levinud lühend ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). ATH on neuroarenguline eripära, mis võib oluliselt mõjutada inimese keskendumis-, õppimis-, töö- ja suhtlemisvõimet. Sellel võib olla suur mõju inimese igapäevaelule ja toimetulekule. ATH on tugevalt seotud geneetikaga, mis tähendab, et seda võib esineda perekonnas mitmel liikmel. Tervelt 60-80% juhtudest on pärilikud. Tihtipeale arvatakse, et ATH-d esineb vaid lastel, kuid tänapäevasemate uuringute põhjal see nii siiski ei ole. Sümptomid väljenduvad esmakordselt tavaliselt lapseeas, kuid jätkuvad sageli ka täiskasvanueas.


ATH sümptomid

Tähelepanuga seotud tunnused:

 • hajameelsus;
 • raskused tähelepanu suunamise ja keskendumisega;
 • kiire tähelepanu hajumine;
 • asjade kaotamine;
 • pisiasjade unustamine;
 • raskused organiseerituse ja planeerimisega;
 • raskused ülesannete alustamise ja lõpuni viimisega;
 • kohustuste edasi lükkamine;
 • hüperfookus ehk süvitsi keskendumine huvipakkuvatele asjadele.

Hüperaktiivsusega seotud tunnused:

 • rahutus;
 • vajadus olla pidevas liikumises;
 • raskused paigal püsimisega;
 • raskused lõõgastumisega;
 • vajadus midagi koguaeg teha;
 • jutukus;
 • energilisus.

Impulsiivsusega seotud tunnused:

 • kannatamatus;
 • raskused enesekontrolliga ( nt söömine, raha kulutamine);
 • tegutsemine tagajärgedele mõtlemata;
 • asjade välja plärtsatamine;
 • vestlustesse vahelesegamine;
 • spontaansus;
 • loomingulisus;
 • julgus.

ATH tüübid

ATH-d saab laias laastus kolmeks tüübiks jaotada:

 • Domineeriv tähelepanematus (Inattentive ADHD)
 • Domineeriv hüperaktiivsus (Hyperactive ADHD)
 • Kombineeritud tüüp (Combined ADHD)