Liikmeks astumine

Miks astuda ATH liidu liikmeks?

ATH liidu südameasi on olla olla aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimeste ja nende lähedaste huvikaitse- ja ekspertorganisatsioon. Meie organisatsioonist leiad väga eri taustaga inimesi, keda seob huvi teaduspõhise teabe vastu ATH`st, võimalus oma kogemusi jagada ja teiste kogemusest õppida ning seista ATH diagnoosiga inimeste tervise ja heaolu eest. Liikmena on sul võimalus meie arengutesse panustada just selles mahus kui soovid, saad ja suudad. Korraldame oma liikmetele igakuiseid kohtumisi, mille siht on toetada heaolu. Oled oodatud liituma 🙂

Võimalus on astuda täisliikmeks – nii saad osaleda meie otsustusprotsessides ning kõigis tegevustes või toetajaliikmeks. Toetajaliige ei osale otsustusprotsessides ning soovi korral saab meid ise osalemata toetada ning olla meie inforuumis.

Liitumiseks:

  • Ole nii hea ja palun täida ära liikmetaotlus ning saada see allkirjastatult aadressile liitumine@athliit.ee
  • Eesti ATH Liidu liitumistasu ning hiljem liikmemaks on 25 EUROT, mis tuleb tasuda 30 päeva jooksul peale liikmetaotluse täitmist.
  • Kui liikmemaks ei ole laekunud Eesti ATH Liidu pangakontole 31. päevaks, ei arvata taotlejat Eesti ATH Liidu liikmete nimekirja. Iga Eesti ATH Liidu liige tasub liikmemaksu igas kalendriaastas hiljemalt 1. kuu 20. kuupäevaks.
  • Liikmeks vastuvõtmise korral saadetakse taotlejale kinnitusmeil üldjuhul ühe kuu jooksul peale liikmetasu laekumist ning allkirjastatud avalduse saatmist. Erandiks juuli, mil ATH liidu tuumikmeeskond puhkab.

MTÜ Eesti ATH Liit 

a/a: EE567700771007884480, LHV Pank