Liikmeks astumine

  • Täida ära liikmetaotlus ja saada see allkirjastatult aadressile info@athliit.ee
  • Eesti ATH Liidu aastane liikmemaks on 25 EUROT, mis tuleb tasuda 30 päeva jooksul peale liikmetaotluse täitmist.
  • Kui liikmemaks ei ole laekunud Eesti ATH Liidu pangakontole 31. päevaks, ei arvata taotlejat Eesti ATH Liidu liikmete nimekirja. Iga Eesti ATH Liidu liige tasub liikmemaksu igas kalendriaastas hiljemalt 1. kuu 20. kuupäevaks.
  • Liikmeks vastuvõtmise korral saadetakse taotlejale kinnitusmeil.

MTÜ Eesti ATH Liit 

a/a: EE567700771007884480, LHV Pank