FOTO: PIXABAY

Meist

Meil on suur rõõm jagada, et Eestis on nüüd oma ATH esindus-ja huvikaitseorganisatsioonEesti ATH Liit.

Kui laste ja noorte aktiivsus- ja tähelepanuhäirest teatakse tänapäeval palju ning sellega on seotud mitmeid ühinguid, siis täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire küsimustega pole Eestis seni veel süsteemselt tegeletud.

Täiskasvanud inimesel võib olla väga keeruline jõuda õige diagnoosini. ATH on kaasasündinud neuroloogiline vähemusvariatsioon, kuid teadmatus võib soodustada erinevate vaimse tervise häirete teket. ATH-täiskasvanul võib olla kujunenud krooniline depressioon, ärevushäire või muu, mille varjus jääb ATH ning sellest lähtuvad tegelikud vajadused märkamata. Paraku on Eestis ka toimetulekut toetava ravi kättesaadavus piiratud.

Eesti ATH Liidu meeskond seisab edaspidi selle eest, et arendada toimetulekut toetava ravi kättesaadavust Eestis ning kaasata Eesti ka rahvusvahelisel tasandil ATH-ga seonduvatesse projektidesse ning aruteludesse, et rakendada kõige kaasaegsemat teaduspõhist infot.

Eesti ATH Liidu põhieesmärkideks on
– suurendada aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimeste sotsiaalset võrdsust,
– tugevdada ATH sümptomitega inimeste ja nende lähedaste heaolu ja ressursse,
– olla aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimeste ja nende lähedaste huvikaitse- ja ekspertorganisatsioon.